Japanse begrippen

Op deze pagina vindt u diverse japanse begrippen die in de les gebruikt kunnen worden.

Tellen in het Japans Japans Tellen

Ichi
(ietsj)
Ni
(nie)
San
(san)
Shi
(sjie)
Go
(Eng. go)
Roku
( rok)
Shichi
( sjietsj)
Hachi
(hatsj)
Ku
(koe)
Ju
(djzoe)

Het begin en einde van de les

Spreek uit als: Betekenis:
Oss oss Groet (o.a bij het betreden en verlaten van de dojo en om aan te geven dat je iets hebt begrepen/gehoord)
Seiza seeza Verzoek tot aannemen van zithouding
Mokuso mokso Begin van meditatie, ogen sluiten
Ennoté of mokuso yame mokso jamee Einde meditatie, ogen openen
Sensei ni rei sensee nie ree Groet aan de leraar
Sempai ni rei sempai nie ree Groet aan de assistent
Otagai ni rei oktagai nie ree Groet aan de medeleerlingen
Kiritsu kiritsu Verzoek tot opstaan
Ichi
(ietsj)
Ni
(nie)
San
(san)
Shi
(sjie)
Go
(Eng. go)
Roku
( rok)
Shichi
( sjietsj)
Hachi
(hatsj)
Ku
(koe)
Ju
(djzoe)

Diverse begrippen

Jodan Hoog, naar het hoofd
Chudan Midden, romp, ter hoogte van de plexus
Gedan Laag, naar het kruis
Shomen (heup) naar voren
Hanmi (heup) half weggedraaid
Mae ni Naar voren
Ushiro Naar achteren (achterwaarts)
Yoko e Zijwaarts
Hidari Links
Migi Rechts
Mawate Commando voor omdraaien, van richting veranderen
Hantai Wwisselen van stand of houding (andere been voor)
Kamae Houding
Jiyu kamae Vrije gevechtshouding(welke een zekere gevechtsrealiteit uitdrukt)
Kamae te Commando om aangegeven stand aan te nemen (bijv. “hidari zenkutsu dachi, kamae te” : neem de linker naar voren leunende stand aan)
Yoi Wees gereed’, neem de beginstand aan, meestal hachi dachi (voeten parallel heupbreedte), vuisten gesloten, de vuisten iets voor het lichaam ter breedte van de voeten.
Hajime Beginnen
Yame Stop
Yasume Ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi

Standen

Heisoku dachi voeten gesloten
Heiko dachi natuurlijke parallelle stand, voeten heupbreedte en naast elkaar
Musubi dachi hielen tegen elkaar, V-vorm, voeten 90o
Hachiji dachi voeten schouderbreedte, voeten licht naar buiten wijzend
Kiba dachi paardezitstand: voeten 2x schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieen
Zenkutsu dachi voorwaartse stand (voorste been gebogen, gewichtsverdeling 70:30)
Kokutsu dachi Achterwaartse stand (achterste been gebogen, voeten haaks op elkaar)
Fudo dachi gevechtsstand (onbeweeglijke stand, sterk naar alle kanten) , gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu en kiba dachi)

Afweertechnieken

Jodan uke Opwaartse afweer, verdediging voor het hoofd
Soto uke Afweer van buiten naar binnen, eindigt voor het lichaam
Uchi uke Afweer van binnen naar buiten, eindigt voor het lichaam
Gedan barai Lage afweer
Shuto uke Afweer met meskant van open hand
Morote uke Afweer met twee armen, 1 arm ondersteunt de ander
Kakiwake uke Dubbele openende afweer (wigblok)

Stoottechnieken

Oi tsuki Vorderende vuiststoot, zelfde arm en been is voor
Gyaku tsuki Tegengestelde vuiststoot, bijv. linker been voor, rechter arm stoot
Nukite Steekstoot met speerhand

Trap- en stamptechnieken

Mae geri Voorwaartse trap met bal van de voet
Mawashi geri Ccirkelende trap met bal van de voet (soms wreef)
Yoko geri keage Zijwaarts stijgende trap met meskant van de voet
Yoko geri kekomi Zzijwaarts stampende trap met meskant van de voet
Ushiro geri Achterwaartse stampende trap met hiel (recht naar achteren)
Fumikomi Naar beneden gerichte stampende trap met meskant van de voet
Kin geri Mae geri met de wreef naar het kruis

Slagtechnieken

Shuto uchi Slag met de meskant van de hand
Uraken uchi Slag met de bovenkant van de vuist (knokkels)
Tettsui uchi Slag met hamervuist (pinkzijde)

Trainingsvormen

Kihon Stijltechnische basistraining
Kihon kumite Stijltechnische basistraining met partner
Kihon ippon kumite 1-stapsgevecht: 1 aanval, 1 verdediging gevolgd door tegenaanval
Kihon sanbon kumite 3-stapsgevecht: 3 aanvallen, op de laatste volgt 1 verdediging gevolgd door tegenaanval
Jiyu ippon kumite 1 stapsgevecht in vrij bewegende vorm, aanval, verdediging en tegenaanval worden volgens basis uitgevoerd
Jiyu kumite Vrij gevecht, aanval en verdediging is vrij
Kata Individuele stijloefening waarbij een gevecht tegen vier tot acht denkbeeldige tegenstanders wordt uitgebeeld. Er zijn ± 20 kata’s binnen het Kyokushin kai karate. De kata’s hebben een vaste vorm, ze volgen een bepaald grondpatroon en hebben meestal een symboliek
Bunkai Toepassing van de gebruikte technieken in kata’s, men loopt (delen van) de kata met 1 of meer tegenstanders

Volgorde van groetceremonie bij kata

Musubi dachi Armen evenwijdig aan het lichaam, voeten in V-vorm, pinken tegen zijnaad van de broek
Rei Formele buiging zonder het uitspreken van ‘osu’

Noem de naam van de kata

Yoi ‘Wees gereed’, neem de beginstand aan, meestal hachi dachi (voeten parallel heupbreedte), vuisten gesloten, de vuisten iets voor het lichaam ter breedte van de voeten.
Hajime Beginnen
Yame of naore Eindigen, einde, neem weer de yoi-positie aan
Yasume Ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi (zonder ‘osu’)